top of page
Image by Diana Schröder-Bode

DISCLAIMER

Näiden sivujen tarkoitus on tarjota lukijalle tietoa käsitellyistä aiheista. Lukijalla on vastuu siitä, kuinka hän tietoa käyttää tai hyödyntää.

 

Energiahoidot, kuten esimerkiksi Reiki, eivät korvaa lääketieteellistä hoitoa. Näiden sivujen tarkoitus ei ole tarjota lääkinnällistä hoitoa korvaavia hoitoja tai hoito-ohjeita. Tietoa ei myöskään tule käyttää diagnoosien tekemiseen tai minkäänlaisen lääketieteellistä hoitoa vaativan sairauden hoitamiseen. Jos lukijalla on sairauteen liittyviä huolia tai kysymyksiä, tulee ottaa yhteys lääkäriin.

Tämä sivusto ei diagnosoi, opasta, hoida tai paranna sairauksia tai muita sellaisia vaivoja, jotka vaativat lääketieteellistä hoitoa, vaan keskittyy kokonaisvaltaiseen ja luonnolliseen hoitomenetelmään, joka voi myös tukea muuta, lääkinnällistä hoitoa. Asiakkaalla on viime kädessä vastuu itsestään käyttäessään sivustoni hoitoja. Tiedon käyttäjällä tai lukijalla on itsellään vastuu siinä tapauksessa, että tietoa tai menetelmiä levitetään edelleen tai käytetään väärin.


Tämä sivusto ei edusta virallista Feng Shui -koulutustahoa. Kokemukseni ja tietämykseni aiheesta on karttunut pitkän teoreettisen ja käytännön opiskelun ansiosta. (Aviomieheni saattaisi todeta, että opinnot ovat kestäneet piinallisen kauan. 😊).

 

Tietoa on saatavilla runsaasti, mutta sitä ei ole aina helppoa soveltaa – etenkään, jos toiveissa on nopeampi muutos kotiin tai energioihin. Tässä haluan olla avuksi! Olen oikopolkusi.

Disclaimer: Text
bottom of page