top of page
Pink Peony

ENERGIATREENIT

Energiatreeni järjestyy toiveiden mukaan henkilökohtaisena tai esimerkiksi erilaisiin tilaisuuksiin tai ryhmille. Valmennusta on saatavilla englanniksi ja suomeksi.

Sinä olet energiaa, jolla on fyysinen keho – et keho, jossa on energiaa! Luennoilla ja meditaatioharjoituksilla voin helposti ohjata tehokkaiden tekniikoiden käyttöä henkilökohtaisen energian työstämiseen ja kanavoimiseen toivottuun suuntaan.

 

Tekniikat auttavat kehon energeettistä puolta toimimaan paremmin. Ne helpottavat jokapäiväistä elämää, sillä tukevat henkisten kykyjen vahvistumista ja tietoisuuden avautumista. Muutos ja uuden, henkisemmän elämänulottuvuuden aukeaminen mahdollistaa myös aivan uudenlaisen hyvinvoinnin kokemisen. Vallitsevassa yhteiskunnassa olemme saattaneet tottua tukahduttamaan tämän puolen itsestämme.

 

Olimmepa siitä tietoisia tai emme, olemme missä tahansa vuorovaikutuksessa tekemisissä aina myös näkymättömän maailman kanssa. Meitä ympäröi esimerkiksi monelta suunnalta säteily, joka jää silmiltämme havaitsematta. Erilaiset aallot ovat jatkuvaa, konkreettista todellisuuttamme: mm. radioaallot, sähkölaitteista välittyvä ja muu elektromagneettinen säteily lävistävät meidät taukoamatta. Arkielämän perusteella tiedät, että tämä säteily on todellista – muutenhan mikään ei toimisi. Näkymätön energia muodostaa merkittävän osan elinympäristöämme.

 

Kun opimme käyttämään erilaisia, tehokkaaksi todistettuja energiatekniikoita, ymmärrämme, kuinka on mahdollista kiihdyttää luonnollista fyysistä ja emotionaalista paranemisprosessia. Voimme puhdistaa ja tasapainottaa energiatasoamme jo muutamissa minuuteissa. Hyötyjä voi havaita miltei välittömästi!

 

Energiatreeneissä ohjaan omia suosikkienergiatyökalujen käyttöä ryhmille. Valmennus koostuu mm. ohjatuista meditaatioista ja energiankäsittelyn tekniikoista. Työni ilahduttavaa antia on näkyvä muutos – havainto siitä, että jokaisella meistä on mahdollisuus vaikuttaa ratkaisevasti omaan hyvinvointiimme. Räätälöin valmennuksen asiakkaan toiveiden mukaan. Energiatreeneihin on mahdollista sisällyttää esimerkiksi chakratyöskentelyä ja rentoutuksia. Muita mahdollisia teemoja ovat keskittymiskyvyn parantaminen, ongelmanratkaisutaitojen tai intuition kehittäminen, Feng Shui, motivaation lisääminen jne. Mahdollisuuksia on monia. Ota yhteyttä, niin voimme suunnitella tilanteeseen sopivan sisällön.

Energiatreenien hinta on 111 euroa/h ja se voidaan toteuttaa etänä tai lähityöskentelynä Turun seudulla.

Varaathan ajan sähköpostitse.

Kaikille avoimet energiatreenit Onnenpaikassa Turussa. Katso aikataulut ja tarkemmat tiedot verkkokaupastani.

2.png
Energy training: Services
bottom of page