top of page
1.png

REIKI HOITO

Luonnollinen energiasi hoitomuoto

Reiki on energiaa, joka virtaa hoitajan/reikin harjoittajan kautta hoidettavaan. Reiki ei ole

uskonto – aivan kaikki voivat turvallisesti nauttia sen hyödyistä. 

Reiki-hoidossa hoidettava henkilö huomioidaan kokonaisuutena. Hoitomenetelmä auttaa alulle jokaisen hoidettavan oman, luonnollisen eheytymis-/paranemisprosessin.

Reiki on kaunis energiahoitomuoto. Energia virtaa kaiken ytimessä – se on koko maailmankaikkeuden ydin, meitä kaikkia elollisia olentoja yhdistävä osa. Energian kautta kaikki liittyvät toisiinsa. Me olemme yhtä.

 

Energiasta puhutaan paljon. Voit todeta jonkun olevan ”energinen”, tai jos tunnet itsesi väsyneeksi, voit kuvailla olevasi ”vailla energiaa”. Oletko joskus havainnut olevasi energialtaan kohottuneen ihmisen seurassa? Tämänlainen läsnäolo antaa usein virtaa. Toisaalta masentuneen tai hyvin negatiivisen henkilön läheisyys voi laskea omaa mielialaa. Miksi näin on? Energia on tarttuvaa, ja jos keskityt kielteiseen näkökulmaan, saatat katkaista itseltäsi yhteyden universaaliin energianlähteeseen. Voit paremmin, kun keskityt tavoittamaan yhteyden tähän virtaukseen. Näin saat helpommin kosketuksen hyvinvointiin ja iloon.

 

Reiki on japania ja koostuu itse asiassa kahdesta sanasta: rei merkitsee ’universaalia’ ja ki ’elämänvoimaa’. Sanojen käännösasu saattaa vaihdella. Pääsääntöisesti sanalla Reiki viitataan universaaliin elämänvoiman energiaan.   

 

Reiki-hoidon perusperiaatteen mukaan hoitaja kanavoi rakastavaa, universaalia elämänvoiman energiaa kauttaan. Tämä energia ei ole kaoottista tai sattumanvaraista, vaan älykästä. Kun hoitaja kanavoi sitä, se virtaa kohti toivottua suuntaa/hoidettavaa henkilöä ja toimii ihanteellisesti parantumisen tai parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi. Hoitaja voi pyrkiä vaikuttamaan energiahoidon lopputulokseen, mutta toisinaan käy niin, että kun hoidetaan kipeää polvea, niin hoidettavaa havaitsee kuulonsa parantuneen - ja polvi on edelleen hankala.

 

Kädet ovat reikissä olennainen työväline – eivät kuitenkaan välttämätön osa. Reikillä voidaan hoitaa myös täysin ilman fyysistä kosketusta. Koska tavoite on luonnollisen paranemisprosessin alkaminen, kädet voivat auttaa tuntemaan energian, mutta välttämätöntä se ei ole.

Reiki-hoito ei katso aikaa tai paikkaa. Reikillä voi hoitaa etänä ketä tahansa tämän sijainnista tai ajankohdasta riippumatta. Etähoito on aivan yhtä tehokas hoitomuoto kuin lähihoitokin – joskus jopa tehokkaampi. Etähoidossa hoidettavan on mahdollista rentoutua kotonaan, ja energian vastaanottaminen saattaa olla näin helpompaa.

 

Henkilökohtaisesti työskentelen/hoidan mieluiten iltaisin, juuri ennen kuin hoidettava käy nukkumaan. Hoidettava saa ohjeita oman mieltymyksensä mukaan joko puhelimitse tai sähköpostitse. Seuraavana päivänä hoidosta asiakas saa sähköpostiviestitse palautteen, jossa kuvailen havaintoni hoitokerran ajalta. Kaikki tieto on saatavilla suomeksi tai englanniksi.

Reiki-hoitokerran hinta on 111 euroa.


Voimme sopia lähi- tai etähoidosta. Hoitomuodot ovat yhtä tehokkaita. Valitsemme sen, mikä on paras Sinulle. Tällä hetkellä teen pääasiassa etähoitoja.


Otahan yhteyttä! Annan mielelläni lisätietoa. Voit valita haluatko klassisen Reiki-hoidon vai Shamanic Reiki, missä teen chakra-analyysin ja sen pohjalta klassisen Reikin ohella chakra spinning ja muita shamanistisia keinoja käyttäviä hoitoja. Itse pidän shamanistisen Reikin tehokkuudesta ja nopeudesta.

Reiki opitaan perinteikkäästi oppilas–opettaja-suhteessa. Omien tietojeni ja taitojeni juuret ovat linjasta Mikao Usui --> Chujiro Hayashi --> Hawayo Takata --> Phyllis Furomoto --> Claudia Hoffman --> Mary Shaw --> Christine Henderson --> Bruce Way --> Ariane McMinn --> Mona Khalaf --> Dharmadevi --> Melissa Crowhurst --> minä. Shamanic Reiki -opettajani on Christine Rene.

Reiki Healing: Services

ENERGIAKEHO

Ihmiskehon seitsemän päächakraa

Chakrat ovat energiakehon elimiä samoin kuin keuhkot tai munuaiset fyysisessä kehossa. Chakroihin saatetaan liittää turhaa mystiikkaa. Voidaan todeta, että jokaisella chakralla on oma, erillinen tehtävänsä, aivan kuten fyysisillä elimilläkin. Päächakrat sijaitsevat kehon keskilinjassa tärkeiden hermostollisten solmukohtien vaiheilla ja ne vailuttavat sekä fyysiseen, hermostolliseen, että emotionaaliseen hyvinvointiin.

Chakrajärjestelmän voi kuvitella orkesterina. Yhden yksittäisen ihmisen chakrat soittavat kyseisen yksilön musiikkia, mutta yhtyvät samaan aikaan muiden orkestereiden muodostamaan laajempaan kuoroon.

 

Seuraavassa kerron hieman jokaisen päächakran toiminnasta ja vaikutuksesta. Etenen alimmasta ylös.

 

Lähellä häntäluuta on chakroista ensimmäinen, juurichakra. Juurichakra liittyy selviytymisvaistoon, maadoittumiseen ja yksilön identiteettiin tai olemassaolon tarkoitukseen. Se muodostaa järjestelmän perustan. Chakran väri on punainen ja elementti maa. Tasapainossa olevan juurichakran tunnuslause voisi olla “olen turvassa ja itsevarma”. Tukoksia chakraan voivat aiheuttaa esimerkiksi trauma tai heikko side vanhempiin, hyväksikäyttö tai hylkäämiskokemus.

Juurichakran yläpuolella olevaa chakraa kutsutaan sakraalichakraksi. Tämä energiakeskus on ilon ja nautinnon lähde. Chakran väri on oranssi, elementti vesi. Tasapainoista sakraalichakraa kuvaavat sanat "olen luova ja täynnä iloa".

Jos chakra tukkeutuu, syinä voivat olla esimerkiksi sivuutetut tunteet, järjestelmällinen uskonnollinen ohjelmointi, hyväksikäyttö tai manipulointi.

 

Navan ja rintalastan väliin sijoittuu kolmas chakra, solar plexus. Tämä chakra on yhteydessä intuitioon ja henkilökohtaiseen voimaan, sen väri on keltainen ja elementti tuli. Kun energia virtaa keskuksessa pakottomasti, voi ihminen todeta: "olen vahva ja täysin kykenevä".

Kiusaaminen, autoritäärinen kasvuilmapiiri, hyväksikäyttö, pelko ja häpäisy voivat jättää jälkensä kolmanteen chakraan sen tukoksina.

Sydänchakraan liittyy kykymme rakastaa ja tuntea myötätuntoa. Chakran väri on vihreä ja sen elementtinä on ilma. Tasapainoista sydänchakraa kuvaa toteamus "olen rakkaus ja rakastan vapaasti".

Jos chakra on tukkeutunut, on syynä voinut olla menetys, torjumis- tai hylkäämiskokemus, sanallinen tai fyysinen hyväksikäyttö, petos tai tukahdutettu suru.

 

Viides chakra – kurkkuchakra – muodostaa ihmisen vuorovaikutuskeskuksen. 

Sininen väri ja eetterin elementti kuuluvat kurkkuchakraan, ja energian virratessa tasapainoisena sen tunnuslause kuuluu: "ilmaisen itseäni vapaasti ja puhun totuuttani".

Luottamuksen puute, huumeiden väärinkäyttö, sanallinen pahoinpitely tai tukahdutetut salaisuudet estävät energian virtaamista viidennessä chakrassa.

 

Kolmas silmä sijaitsee kulmakarvojen välissä ja muodostaa psyykkisten kykyjen kuten intuition ja visualisoinnin keskuksen. Kolmannen silmän tunnusväri indigonsininen, sen elementtinä värähtely ja valo. Chakraan kuuluvat tunnussanat "olen tyyni ja selviän kaikesta".

Optimaalista virtausta tässä chakrassa estävät väkivalta, inspiraation tai mielikuvituksen puute, hyväksynnän puute, ylenmääräinen maallisuus tai pelko.

Korkeimmalla kehossamme on kruunuchakra. Se on kuin halo, sananmukaisesti kruunu päämme päällä.

Kruunuchakrassa asuvat viisaus ja yhteys. Värinä sitä kuvastaa violetti, ja sen elementti on tietoisuus. Kun tasapaino vallitsee ylimmässä energiakeskuksessa, kokee ihminen syvää yhteyttä ja rauhaa.

Jos chakrassa toisaalta vallitsee epätasapaino tai tukos, sen aiheuttajana ovat voineet olla itsetutkiskelun puute, naurunalaiseksi joutumisen pelko, sisäisen tiedon sivuuttaminen, tuen puuttuminen omilta ideoilta tai altistuminen fanaattisille opeille.

Monet asiat voivat hankaloittaa energian virtausta ja siten tasapainoamme.

Reiki ja energiahoito tähtäävät erilaisten tukosten poistamiseen, ja voivat siten auttaa tasapainon löytämisessä. Itse käytän kristalleja hoitaessani, sillä ne voimistavat energiaa.

 

Reiki on kaunis hoitomuoto. Energia on kaiken ytimessä – se on maailmankaikkeuden perustava osa ja yhdistää kaikkea elollista. Me kaikki olemme yhteydessä toisiimme kaikenkattavan energiavirtauksen kautta.

Halutessasi perehtyä lisää siihen, miksi Reiki toimii, suosittelen opiskelemaan "the Observer"-efektiä ja kvanttiteoriaa.

I work with crystals in my Reiki session
Reiki Healing: Text

REIKI HOIDON HYÖDYISTÄ

Reiki

 - auttaa poistamaan energiakentän ja chakrojen tukoksia

 - vahvistaa kehon, mielen ja sielun keskinäistä harmoniaa ja tasapainoa

 - rentouttaa tehokkaasti, vähentää stressiä ja jännitystä

 - puhdistaa energiakehoa, auttaa myös fyysisen kehon puhdistumisessa

 - parantaa keskittymiskykyä ja pitää mielen terävänä

 - maadoittaa ja helpottaa fokusoitumista

 - vahvistaa luonnollista paranemisprosessia

 - edistää lepoa ja parantaa unenlaatua

 - lievittää kipua

 - tukee henkistä kasvua

 - täydentää lääketieteellistä hoitoa ja parantumista.

Reiki Healing: Text
bottom of page